Brže vašem klijentu

Background Image

Edis Dent – stomatološka ordinacija

Dr Ibrahim Vuić
Specijalista za parodontopatiju i oralnu medicinu

mob. +377 44 285 727

ul. E. Durhan – Trgovački centar Ćuljan-, Lamela I/10, Prizren