Brže vašem klijentu

Background Image

Dvadeset novih domova za siromašne porodice bez krova nad glavom


Uprava za rad i socijalnu zaštitu otvorila je rok za prijavu za izgradnju 20 kuća po sistemu “ključ u ruke”. Projekat će se realizovati na osnovu sporazuma sa Udruženjem siročadi Balkana za 2021. godinu. Ovaj projekat će podržati siromašne porodice bez stana i one sa kućama oštećenim zbog starosti.
Kriterijumi za izbor korisnika primenjivati će se ​​u skladu sa Zakonom br. 03 / L-164 o finansiranju posebnih programa stanovanja i administrativnim uputstvima, kao i kriterijumima Balkanske asocijacije siročadi.
Popunjeni upitnik i dokumenti (dokazi) za dokazivanje stambenog statusa, moraju se predati na šalterima opštinske uprave, od danas 18.01.2021 do 19.02.2021.

Upitnik za prijavu možete pronaći ovdje: https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2021/01/File.pdf