Brže vašem klijentu

Background Image

Dr Sajda Salaj Šašivari

Doktor specijalista familijarne medicine.

Mob. /Vib.  +377 44 489 801

Facebook: Sajda Salaj Šašivari

Ljubižda, Prizren