Brže vašem klijentu

Background Image

Dr Azar Skenderi

ul.: Muharem Bekteshi (kod 4 kule)
mob.: 044 353 312

Profesija: Specijalista opšte medicine
Djelatnost: familijarni ljekar