Brže vašem klijentu

Background Image

Dodelu građevinskog materijala za pripadnike manjinskih zajednica za 2021.

OBAVEŠTENJE


Na osnovu planiranog budžeta Opštinske Kancelarije za Zajednice i Povratak za 2021. godinu predviđena je budžetska linija u projektu za dodelu građevinskog materijala za pripadnike iz redova manjinskih zajednica koji se realizuje svake godine.
Ovai proijekat ima za cilj da se socijalno ugroženim porodicama pomogne oko rešavanja stanbenog pitanita i podizanje kvaliteta življenja svojh porodica.
Prema tome pozivaju se zainteresovani da od 11. Januara 2021. do 20. Marta 202l. godine podnose svoje zehteve.
Tražena dokumenta su: LINK