Uzeir Ajradini je rođen 26.09.1951. u selu Planjanu (Kosovo), u siromašnoj radničkoj porodici, od oca Jakupa i majke Fatime, kao peto dete po redu. Osnovnu školu je završio u rodnom selu i obližnjoj Sredskoj. Po završetku osnovne škole upisuje srednju učiteljsku i VP školu u Prizrenu, koje uspešno završava. Kasnije završava VEKŠ Peći i edukativni…

U subotu 30.10. 2021. godine u knižari Altera u Prizrenu održan je susret pjesnika. Susret je organizovala NVO “Katedra slobodnog uma” u okviru projekta “Prizrenski susret pjesnika.U uvodnom djelu izlaganja direktor Katedre Masar Šašivari je istakao da projekat sponzoriše Ministarstvo kulture Republike Kosova. Projekat okupljanje pjesnike regiona u Prizrenu s ciljem otvaranja društva, rušenje tabua,…