Prizrenski susreti pjesnika.“Katedra slobodnog uma” predstavlja dio poezije pjesnika Nevruza Mehmeti Nevruz Mehmeti – poezija pdf ĆE TI PRATIM CVEĆE.. Će ti pratim cveće, što sakaš ti brotajPogljedajgo nego i sonoj gi motaj.Vo ljisjete zeljene će me setiš meneAko živni veter me duhna od tebe. Poljaj imaš tuje, ljubavi bez krajZam'rznate vo zima, razvijene vo…

Prizrenski susreti pjesnika: “Katedra slobodnog uma” predstavalja pisca Petrita Palushi koji živi i stvatra u Kuksu u Albaniji Piše: Demir Reshiti Petrit Palushi je vrlo poseban stvaralac koji se u albanskoj književnosti pojavio nakon ‘90-ih, koji osim što je romanopisac, povremeno se bavi novinarstvom i esejistikom, poznat je i kao istraživač albanske književnosti. Objavio je…

Nevruz Mehmeti – Rođen je 1969. godine u Borju, Kuks. Osnovniu školu završio je u svom rodnom mjestu a potom završio srednju pedagošku školu „Shenjaze Juka“. Od 1987. Do 1991. godine završio je studije jezika i književnosti na Univerzitetu Aleksander Xhuvani“ (Aleksandar Džuvani). Na Univerzitetu u Tirani 1995. odbranio je engleski jezik.Radio je kao prevodilac…

Zbirka pjesama “GUMNO” Gumno„…njiva mene snopče,ja snopče gumnetu,gumno mene žitce…“ Goranska pesna Gumno mesto za ljebpočini igranjeod njiva du sofravrahi streželj pobodenčekat s'nce da brcnežito zlatnoza ljeb mlanestečkii pogača materinaotrebenoGumnoS'nce Sajbijinona zemnakipnatoarmandukat petnajenood hair i berećetnasmijanžito ž'ftozdrenoza ljebi pogača bećarskaugotvenoGumnomesto za nimethoroi muhabet

Rođen je u Kruševu (Gora, Kosovo), gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Vučitrnu. Na Filološkom fakultetu Univerziteta „Kiril i Metodij“ u Skoplju 1977. godine diplomirao je na studijskom programu Srpskohrvatski jezik i jugoslvenska književnost.Doktorske studije završio je na Univerzitetu u Novom Pazaru 9. marta 2012. godine. Doktorski rad pod naslovom “Lingvostilističke osobensosti…

U okviru projektu “Prizrenski susreti pjesnika ” predstavljamo prvog gosta – našeg velikog prijatelja pjesnika Tyrana Spahiu. – Katedra slobodnog uma Tyran Prizren SPAHIU Rođen je u Prizrenu 1954. godine. Univerzitetsko obrazovanje na Univerzitetu u Prištini – engleski jezik i književnost. Autor je raznovrsnog književnog stvaralaštva proze i poezije. Živi i stvara na albanskom i…