Brže vašem klijentu

Background Image

NOTARI PRIZRENA

Javni beležnici - notari pružaju usluge u vezi:  1. Familijarnih pitanja. 2. Imovine.  3. Ekonomskih pitanja i  radnog odnosa. 4. Potvrda za legalizaciju i drugih potvrda.  5. Čuvanja i deponovanja stvari i dokumenta.  Sve o notarima Kosova možete naći na: http://noteria-ks.org/  Notari Prizrena:   Aliriza Beshi 044-140-158 noter.abeshi@hotmail.com  Ibrahim Lutfiu br.50. Arta Morina-Mustafa 044-139-727 arta.mustafa@msn.com Remzi Ademaj  113 Besim Luli 044-136-896 lulibesim@hotmail.com Bajo...

Read More

Privredna komora Kosova – Kancelarija za Prizren

Kancelarija PKK za Prizren Kancelarija obuhvata opštine Prizren, Dragaš, Suva Reka, Orahovac, Mamuša Direktor: Direktor Nexhmedin Aslani Savjetnik za mala i srednja preduzeća: msc. Afrim Tejeci Web sajt: https://www.rks-gov.net/sr-latn-cs/pages/fillimi.aspx Adresa: ul. Kompleks Europa, Šadrvan  Prizren...

Read More