U okviru projekta Evropske komisije u implementaciji fabrike za proizvodnju kablova Proton Cable iz Prizrena održan je trening mladih na temi : “Osnove električnih instalacija i korišćenje Halogen Free kablove”. Trening je obavilo preko 100 kandidata od kojih je jedna grupa obavila obuku na bosanskom jeziku. Grupa je bila sastavljena od učenika srednje Tehničke škole…

JAVNI POZIVZa prijavu za finansijsku podršku za sve porodilje sa prebivalištem u opštini Prizren, za svudecu rođenu u 2021 godini. Kvalifikacioni kriterijumi: – Roditelji moraju biti stalni stanovnici opštine Prizren; – Dijete mora biti rođeno od 01.01.2021 do datuma apliciranja; Objašnjenje: Kandidati koji ne ispunjavaju jedan od ovih kriterija su diskvalifikovani od dobijanja! Za djecu…

U okviru projekta “Turistička ponuda Župe” NVO “Katedra slobodno uma” je kreirala bazu podataka turističke ponude oblasti Župe u Prizrenu. U datoteci se nalaze podaci o ugostiteljskim objektima, izdavanje vikendica, proizvodnji bio hrane, proizvodnji aronije i meda u Župi. Lista ponude je otvorena za prijavu svih novih relevantnih biznisa i pojedinaca koji imaju turističke ponude.…

Regija grada Prizrena Župe ima veliki potencijal za turizam. Bogata je prirodnim resursima, bio proizvodima, ljekovitim biljem i ugostiteljskim objektima. Njeni građani su gostoljubivi i blagi po prirodi. Sve ovo čini veoma dobro osnovu za značajniju ulogu turizma u povećanju prihod građana Župe od turizma. Nedostaje sofisticirana i jedinstvena turistička ponuda proizvoda i usluga. Polazeći…