Brže vašem klijentu

Background Image

Buleci Group – pranje tepiha

Fabrika za pranje tepiha i namještaja (madraca). 

Najsavremenijim mašinama peremo tepihe istovremeno se starajući o vašem zdravlju koristeći biohemijske šampone.  

Mob. +37744488833; +38649230800 

https://www.facebook.com/bulecigroup/ 

Arbana, Prizren