Okrugli sto datum:24.12.2022Tema: Značaj čuvanja nematerjalne kulturne baštine Bošnjaka prizrenskog regiona. Izlagač: Ismail Ramović Poštovani prijatelji,Danas ću moju besedi započeti jednom digresijom koja nas neće mnogo odvojiti od teme, a sa druge strane ima i te kako zajedničkih činilaca sa onim što je Katedra slobodnog uma pripremila za današnju prigodu. Reč je o identitetu.Mi svojim…

U prostorijama Instituta Yunus Emre u Prizrenu održana je promocija Albansko-Bosanskog poslovnog rječnika. Rječnik je proizvod projekta “Poslovna korespondencija” u realizaciji NVO “Katedra slobodnog uma” podržanog od strane Kancelarije povjerenika za jezike/ Kancelarije premijera Republike Kosova. Skup je otvorio koordinator projekta Masar Šašivari. Istakao je dao je rječnik jedan od alata za uspješnu korespondenciju poslovnih…

U Prizrenu u zgradi Instituta Yunus Emre postoji i radi biblioteka.Biblioteka je snabdjevena pored literature na turskom i albanskom jeziku i literaturom na bosanskom jeziku. Knjige na bosanskom jeziku su pretežno domaćih autora.Korišćenje prostorije biblioteke kao i postojeće literature je besplatno za njene članove. Radno vrijeme je od 9:00 do 20:00 časova. Ambijent prostorije i…

Danas je održano radionica pod nazivom “Korespondencija sa poslovnim partnerima na albanskom jeziku” u okviru projekta “Poslovna korespondencija – albansko bosanski poslovni riječni ” koji realizuje NVO “Katedra slobodnog uma”. Projekat podržava Kancelarija poverenika za jezike.Prezentaciju su pripremili Ines Jusufi i Tasim Šašivari. Teme radionice su bile: Direktna komunikacija sa poslovnim partnerima. Tehnika komunikacije putem…

Projekat “Jezička korespondencija/Albansko-bosanski poslovni rečnik“ podržan od strane Kancelarija poverenika za jezike Vlade Republike Kosova se bavi pružanjem pomoći poslovnim ljudima i građanima iz Bošnjačke zajednice Kosova u komunikaciji na albanskom jeziku prilikom poslovne korespondencije. Projektom je predviđena: – Izrada Albansko-bosanski poslovni riječnik izraza i fraza koje se naješće koristi prilikom korespondencije u poslovnom svetu…

Jasmin R. Ademović – biografija Jasmin R. Ademović rođen je 04. 08. 1992. u Subotici gde se školovao gde i danas živi, radi i stvara. Strukovni je ekonomista iz oblasti menadžmenta i licencirani carinski zastupnik (agent). Piše pretežno poeziju, ali i druge forme književnog izražavanja poput eseja, kratkih priča i dr. Za svoju poeziju je…

Katedra slobodnog uma nastavlja sa prezentacijom pjesnika i njihovih dijela u okviru programa “Prizrenski susreti pjesnika”. Ramit Ademović Ljubinjec rođen je 28.09.1958. godine u Gornjem Ljubinju kraj Prizrena. Osnovnu školu je završio u rodnom Gornjem Ljubinju i Donjem Ljubinju, Gimnaziju u Prizrenu, a zvanje diplomiranog ekonomiste stiče na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom…

U okviru projekta Evropske komisije u implementaciji fabrike za proizvodnju kablova Proton Cable iz Prizrena održan je trening mladih na temi : “Osnove električnih instalacija i korišćenje Halogen Free kablove”. Trening je obavilo preko 100 kandidata od kojih je jedna grupa obavila obuku na bosanskom jeziku. Grupa je bila sastavljena od učenika srednje Tehničke škole…

Legenda koju sam čuo i koju sam mnogo godinakasnije zapisao, glasila je: „Kad je Bog stvarao i dijelio svijet, Gori je palosurovo mjesto, među brdima i visokim planinama,gdje zima traje po šest i više mjeseci. Zbog toga jeGora bila tužna i utučena. Bog je vide takozamišljenu, pa joj reče:– Šta ti je, što si tako…

Anesa Toro Rođena je 23. oktobra 1999. godineu Kruševu (Gora, Kosovo),gdje trenutno živi.Student je Edukativnog fakulteta u Prizrenu.Ovo je njena prva knjiga pjesama. Tvrđe od kamenaNeljudske zbilje su tvrde;da su od kamena, pukle bi,da su od drveta, izgorjele bii u prah se pretvorile.Da su od leda,otopile bi sevrelinom riječi.Ali, tvrđe sui od gvožđakoje se savilood…

Uzeir Ajradini – Pisac, autor romana “Do dna i nazad” I danas kod nekih pripadnika našeg naroda (zajednice) imamo mnoge primere napuštanja vere predaka zbog ljubavi prema novcu ili prema emotivnim vezama. KSU: Povod našeg razgovora je vaš roman “Do dna i nazad” koji je objavljen 2008. godine. Roman govori o sudbini mladih ljudi sa…

Nevladina organizacija “Katedra slobodnog uma” je realizovala projekta “Prizrenski susreti pjesnika” u kome su učestvovali pjesnici iz regiona. Štampana i elektronska publikacija je produkt pjesničkih susreta i sadrži biografiju i djelić njihovog stvaralaštva. “Prizrenski susreti pjesnika” nas vraćaju u vrijeme kada smo se radovali knjigama, tražili i nalazili idole u ljudima od pera. Druženje sa…

Novinar Raif Kasi rođen je u Gornjem Ljubnju 1959. godine u Opštini Prizren. Još kao student započeo je sa radom u novinarstvu u tada najtiražnijem dnevnom listu na prostorima SFRJ „Večernjim novostima“. Od tada mu ova nimalo lahka i „klizava“ profesija postaje preokuacija cijelog života. Radio je u petnaestak domaćih i svjetskih, poznatih novinskih kuća…

Raif Kasi novinar i pisac / Književost koja balansira od ilizije do realizma Ubijeđen sam da je moj životni put imao jakog utjecaja na uobličavanju moga književnog stvaralaštva, tako da se nisam libio pisaiti i o temama, što bi kazali, “sa one strane stvranosti”, ili “s one starne duge”. KSU: – Vi, prije svega, radite…

ANTOLOGIJAPOEZIJE GORE Uvodne napomene Gora posjeduje bogato kulturno nasljeđe, posebno narodnu poeziju, koja je u posljednjih tridesetak godinazapisana i donekle sačuvana od nestajanja u vremenu disolucije, globalizacije, migracije i urbanizacije. U veomakratkom periodu objavljeno je više knjiga narodnih pjesama iz kosovskog, ali i iz albanskog dijela Gore. Narodnu poeziju Gore su sakupljali i objavili Blaže…

Rođen je u Kruševu (Gora, Kosovo), gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Vučitrnu. Na Filološkom fakultetu Univerziteta „Kiril i Metodij“ u Skoplju 1977. godine diplomirao je na studijskom programu Srpskohrvatski jezik i jugoslvenska književnost.Doktorske studije završio je na Univerzitetu u Novom Pazaru 9. marta 2012. godine. Doktorski rad pod naslovom “Lingvostilističke osobensosti…

Intervju: Ibrahim Ajradini – pčelar iz Planjana Mi živimo od pčelarstva, koliko radimo toliko i dobijemo toliko je i realno da zaradimo i zadovoljni smo time. • Upišite nam ukratko vaše početke u pčelarstvu. Pčelarstvom se bavim od 2000. godine. Ja i dvojica mojih kolega počeli smo sa po jednom košnicom pčela, sljedeće godine smo…

U okviru projekta “Turistička ponuda Župe” NVO “Katedra slobodno uma” je kreirala bazu podataka turističke ponude oblasti Župe u Prizrenu. U datoteci se nalaze podaci o ugostiteljskim objektima, izdavanje vikendica, proizvodnji bio hrane, proizvodnji aronije i meda u Župi. Lista ponude je otvorena za prijavu svih novih relevantnih biznisa i pojedinaca koji imaju turističke ponude.…

1 2 3 6