Ministarstvo finansija, rada i transfera (MFPT) – Agencija za zapošljavanje Republike Kosovo (APRK) i Poreska administracija Kosova (PAK) potpisale su Sporazum o saradnji za angažovanje 100 mladih ljudi za stručnu praksu u PAK-u u okviru mere 1.4 – Šema zagarantovanog zapošljavanja mladih, Paketa za ekonomski preporod. Praksa će trajati 6 mjeseci sa mjesečnom bruto platom od 340 eura.


Kriterijumi za prijavu:
1. Da bude prijavljen kao tražilac posla na Zavodu za zapošljavanje;
2. Diplomirani ili magistar ekonomije, specijaliziran za računovodstvo;
3. Prosječna ocjena na studijama treba da bude veća od 8;
4. Starost do 25 godina;


Koraci koje treba slijediti:
1) Prijava se vrši fizički na birou za zapošljavanje u opštini u kojoj živite. Da biste se registrovali kao tražitelj posla, morate imati:

• Kopija lične karte/lične karte;

• Kopija diplome i prepis ocjena

• Popunjen obrazac za prijavu (link obrasca: https://aprk.rks-gov.net/Content/Document/DownloadDocument?ide=66m5t1Hr(Btg9AiLBRg0sw%3D%3D&lang=Albania)

2) Ukoliko ispunjavate kriterijume, prema gore navedenim tačkama, Komisija će Vas obavestiti o statusu Vaše prijave.

Pažnja: Kandidati će biti odabrani na osnovu prosječnih ocjena!

Zavodi za zapošljavanje su otvoreni za kandidate od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.

Prijava će biti otvorena do: 15. novembra 2021. godine u 16:00 sati.