Brže vašem klijentu

Background Image

Važno obavještenje kompanije Ekoregiona!

Poštovani građani, svi korisnici usluga naše Kompanije obavještavamo vas:
Kompanija Ekoregjioni vrši neprekidno usluge u gradovima Prizren, Mališevo, Dragaš, Suva Reka i Orahovac.
Poštujemo naše obaveze, u skladu sa preventivnim mjerama preporučene od NIJZ (IKSHP) i u skladu sa odlukama Vlade Republike Kosova, vezao za aktuelno stanje.
Obavještavamo sve građane ovih pet opština (naše klijente), da ostanu mirni, da striktno poštuju nedjeljni plan odlaganja smeća, pošto čemo pružati usluge u skladu sa predhodno operativnim planom.

Izvršni direktor Ekoregjionit
Nehat Basha

Izvor: RTV Besa