Brže vašem klijentu

Background Image

Učenje na daljinu za učenike Prizrena

U cilju pružanja alternativne nastave za učenike, za vrijeme dok su na odmoru, Opštinski Derktorijat Obrazovanja u saradnji sa direktorima škola i predstavnicima obrazovanja je sačinio uputstva kako treba držati nastava na daljinu.

Kao privremeno rješenje u skladu sa tehničkim i organizacionim mogućnostima preporučuje se online komunikacija putem Google Classroom aplikacije, koja je veoma jednostavna i praktična za formiranje odjeljenja ili značajnijih predmeta. Aplikacija se može koristiti na kompjteru ili pametnim telefonima uz pristup na inernetu.

Pomoću ove platforme učenici mogu komunicirati direktno sa nastavnikom, i mogu dobijati domaće zadatke. Organizacija nastave i plan rada treba odrediti nastavnik.

Ovaj način predavanja i učenja će se primjenjivati do funkcionalizacije platforme za učenje na daljinu najavljeno od strane Ministarstva nauke, obrazovanja i tehnologije.

U nastavku su alati ove platforme uz video vodič za upotrebu:

https://classroom.google.com

https://we.tl/t-4K7YcnghaQ

Izvor: kk.rks-gov.net/prizren