Brže vašem klijentu

Background Image

Proširuje se sadržaj online učenja na bosanskom i turskom jeziku

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) najavilo je da će se od ponedjeljka (6. aprila 2020.) sadržaj učenja na daljinu za turski i bosanski jezik proširiti s više predmeta.

Od 15:30 na RTK 2 održavaju se video predavanja iz predmete Bosanski jezik i Matematika za razrede od 1 do 5. U međuvremenu za 6-9. razred, emitirovanje video predavanja na bosanskom jeziku počinje čim se završi priprema nastavnog materijala

Ti će se nastavni materijali također emitovati putem službene web stranice https://emesimi.rks-gov.net, putem koje možete ići na Youtube kanal MONT-a i na turskom i bosanskom jeziku./indeksonline.net/