Brže vašem klijentu

Background Image

PROGRAM SAMOZAPOŠLJAVANJA ZA REPATRISANA LICA / Poziv za prijavljivanje

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ) -Agencija za Zapošljavanje Republike Kosovo (AZRK) u saradnji sa Programom za Razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP) uz podršku Ministarsrva Unutrašnjih Poslova (MUP), Departman za Reintegraciju Repatrisanih Lica (DRRL) objavljuju javni poziv za repatrisana lica za 2020 godinu za podnošenje prijava za otvaranje preduzeća sa podrškom snabdevanje tehničkom opremom/alatom u okviru Programa Samozapošljavanja.

Detaljnije: LINK

Kako se prijaviti ?

Sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove za prijavljivanje, moraju ispuniti obrazac za prijavljivanje za biznis plan i predaju preko elektronske pošte: almp.ks@undp.org do datuma predviđenog za prijavu objavljenom na web strani MRSZ i AZRK. Na sledećem linku su uputstva kako popuniti biznis plan, korak-po-korak: https://www.youtube.com/channel/UCze7p4yt6uv6VKuIoQs8JAA?vieë_as=subscriber

Aplikanti su dužni da kao prilog elektronskim putem prijave Obrazac Prijave, svoj CV sa SIMP-a (iz Kancelarije za Zapošljavanje), sertifikat o završenoj obuci sa Centra za Stručno Osposobljavanje (ako je poseduju), sertifikat o završenoj obuci u nekoj od akreditovanih organizacija, dokaze o njihovoj kvalifikaciji i iskustvu koji odgovaraju dostavljenoj biznis ideji kao i druga prateć dokumenta koja su opisana u biznis planu (deo uputstva). Svaka poslata prijava koja nije kompletirana odgovarajućem dokumentacijom i nakon zadnjeg roka objavljenog u elektronskoj pošti almp.ks@undp.org, smatrat će se nevažećom.

Zadnji rog za predaju prijava je ponedeljak, 31 avgust 2020 do 14:00 časova.

Svaki aplikant može prijaviti samo jedan biznis plan (jedan član za svaku porodicu).

Poziv pdf.: LINK