Brže vašem klijentu

Background Image

Poziv za prijavu: opskrba steonim junicama

Direktorijat za poljoprivredu i ruralni razvoj otvorio je poziv za prijavu poljoprivrednika opštine Prizren, po projektu “Snabdevanje uzgajivača sa steonim junicama košnicom – uz učešće”.

U sljedećem dokumentu možete saznati više o kriterijima koje kandidati moraju ispunjavati, kao i o potrebnim dokumentima za prijavu.
https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2020/09/furnizim-me-meshqerra-gravide-1.pdf

Ovaj javni poziv otvoren je za prijavu od 02.09.2020 do 11.09.2020.

Kompletnu dokumentaciju dostaviti na šalter br. 2 u zgradi opštinske uprave, u Centru za integrisane usluge – sve na jednom mestu.