Brže vašem klijentu

Background Image

Plaćanje poreza na imovinu do kraja juna 2020. godine

Žalba i plaćanje prve rate je odloženo zbog situacije sa Covid-19 i problema sa izdavanjem i distribucijom računa za porez na imovinu.

Poslednji dan za žalbe za 2020. godinu: 31. Maj (umesto 31. Mart).
Poslednji dan za uplatu prve rate za 2020. godinu: 30. Jun (umesto 30. April).