Brže vašem klijentu

Background Image

Obavještenje za poljoprivrednike Opštine Prizren

Poljoprivrednici pogođeni pandemijom, pozvaju se da se prijave u Direktorijat poljoprivrede i ruralnog razvoja ili pošalju svoje podatke na e-mail adresu: egzon.elshani@rks-gov.net.

Podaci su potrebni zbog analize štete od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja.

Podaci poljoprivrednika trebaju biti sljedeći:

1. Ime i prezime
2. Selo
3. Broj telefona
4. Poljoprivredna kultura
5. Površina / količina
6. Ukupna šteta

Ako postoje, treba spomenuti i gubitke u šumarstvu ili preradi (sektor mlijeka itd.).

Rok za dostavu podataka je 14. maj (četvrtak) do 12:00.