Brže vašem klijentu

Background Image

Obavještenje za građane Prizrena

Opština Prizren obavještava sve svoje građane da će od 4. maja 2020. (ponedjeljak) opštinska administraciji raditi sa skraćenim radnim vremenom i osobljem od 09:00 do 15:00 sati.

Ovaj raspored vrijedi dok Direktorijat za administraciju ne donese drugu odluku.

Građani koji u komunalnoj upravi obavljaju usluge dužni su poštivati mjere zaštite od pandemija, održavajući distancu s drugima i biti opremljeni maskama i zaštitnim rukavicama.

U međuvremenu, nastavit će se pružanje internetskih usluga, gdje će građani također moći slati prijave, žalbe ili druga pitanja, u elektroničkom obliku, putem adrese e-pošte: Administration.kpz@rks-gov.net.