Brže vašem klijentu

Background Image

Obavještenje: Kako možete dobiti dozvolu za kretanje u vrijeme zabrane kretanja

Svi zainteresovani građani, kompanije, NVO i slični subjekti, za dozvolu za kretanje u vrijeme ograničenja od strane Vlade Kosova, trebaju aplicirati na e-mail lejet.mpbap@rks-gov.net.

Dozvole za kretanje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova i Javne administracije.