Brže vašem klijentu

Background Image

Novac iz Hitnog paketa za privatni sektor biće isplaćen krajem aprila

Krajem aprila Ministarstvo finansija i transfera isplati će sredstva za radnike i preduzeća u okviru Hitnog fiskalnog paketa.

To je u intervjuu za Ekonomia Online najavio zamjenik Ministra financija i transfera Agim Krasniqi.

Krasniqi je izjavio da su se zaposleni počeli prijavljivati za finansijska sredstva od 170 eura, a kompanije za dio kirija.

Pored toga, Krasniqi je najavio da će Vlada pokriti dio doprinosa.

“Paket je odobren, napravljen je operativni plan za provođenje mjera. Definisane su tačno institucije koje će se baviti implementacijom. Većina mjera provest će Ministarstvo financija i transfera. Postoji sistem u PAK-u (ATK) za provođenje ovih mjera. Drugi dio koji se tiče privatnog sektora provodit će se od strane Ministarstva ekonomije. Neke mjere će provesti Ministarstvo zdravlja, neke Ministarstvo kulture i općine.”

“170 eura ide direktno na račune zaposlenih, ovaj je neto iznos Vlade također pokriva doprinose”, kazao je Krasniqi.

Izvor: Zëri