Brže vašem klijentu

Background Image

Ministarstvo Zdravstva: Lekar specijalista ili lekar opšte prakse (100 radnih mjesta)

KONKURS

(Ugovor o specijalnim uslugama)

Institucija: Ministarstvo zdravstva
Naziv radnog mesta:
Lekar specijalista ili lekar opšte prakse (100 radnih mesta)
Koeficijent / plata:
Lekar specijalista: (704,00 evra); Lekar opšte prakse: (610,00 evra)
Ugovorni rok: Na određeno vreme, 3 meseca, sa mogućnošću produženja na još 3 meseca
Radno mesto:
Zdravstvene ustanove u Republici Kosovo

Datum otvaranja i zatvaranja konkursa: 16.06.2020. do 22.06.2020.


Podnošenje prijava: Popunjene prijave i skenirana potrebna dokumentacija (diploma i licenca), dostavljaju se na e-adresu: Haki.Smajli@rks-gov.net i Albulena.Mehmeti@rks-gov.net;
U prijavi mora biti jasno naznačen naziv radnog mesta, referentni broj i br. kontakta. Kontaktirati na telefon: 038 212 -276.

OGLAS I APLIKACIJA: LINK