Brže vašem klijentu

Background Image

Mesečna pomoć od 130€ po porodici za april, maj i juni 2020

Da li ste registrovani kao nezaposleni? Iskoristite 𝐌𝐄𝐑𝐔 15 HITNOG FISKALNOG PAKETA

🔘 𝐒̌𝐭𝐚 𝐝𝐨𝐛𝐢𝐣𝐚𝐭𝐞?
▶ Mesečna pomoć od 130€ po porodici za april, maj i juni 2020

🔘 𝗞𝗼 𝗱𝗼𝗯𝗶𝗷𝗮?

▶ Porodice sa teškim socijalnim uslovima i prijavljeni nezaposleni koji ne koriste bilo kakvi socijalni i penzijski program finansiran od strane kosovskog budžeta.

▶ Predstavnik porodice proglašava se korisnikom programa

🔘 𝗞𝗮𝗸𝗼 𝘀𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗷𝗮𝘃𝗶𝘁𝗶?

▶ Online prijave:

▪ 𝐏𝐨𝐩𝐮𝐧𝐢𝐭𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐨𝐧𝐬𝐤𝐢 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐳𝐚𝐜 na web stranici Ministarstva za Finansije i Transfere 𝐨𝐯𝐝𝐞:
https://mf.rks-gov.net/…/A67AF4A6-75A3-4C1E-A164-70645DFA0B…

▪ 𝐏𝐨𝐬̌𝐚𝐥𝐣𝐢𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐧𝐣𝐞𝐧𝐢 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐳𝐚𝐜 i 𝐤𝐨𝐩𝐢𝐣𝐮 𝐥𝐢𝐜̌𝐧𝐞 𝐤𝐚𝐫𝐭𝐞 na e-mail adresu: 𝐩𝐚𝐤𝐨𝟏𝟓@𝐫𝐤𝐬-𝐠𝐨𝐯.𝐧𝐞𝐭

▶ Fizička prijava:

▪ Ispunite obrazac koji dobijete od Centar za socijalni rad u vašoj opštini.

▪ Popunjeni obrazac zajedno sa 𝐤𝐨𝐩𝐢𝐣𝐨𝐦 𝐥𝐢𝐜̌𝐧𝐞 𝐤𝐚𝐫𝐭𝐞 u Centru za socijalni rad.

▪ Prijava se treba podneti do 𝟏𝟓. 𝐦𝐚𝐣𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟎. godine

Detaljna uputstva za prijavu potražite na:
https://mf.rks-gov.net/