Brže vašem klijentu

Background Image

MEPTINIS: Novi certifikat za II fazu

Novi certifikat za II fazu, možete preuzeti preko Poreske uprave u usluzi “EDI”.

Ovaj certifikat se razlikuje od prethodnog (sada imamo logotip “Faza II”), i važi sve ekonomske aktivnosti koje su dozvoljene u II fazi.

Na kraju ovog certifikata možete pronaći i uvjete korištenja.

Autentičnost ovog certifikata može se provjeriti putem interneta.