Brže vašem klijentu

Background Image

KONKURS ZA ŠUMARE

KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA


Direktorijat za Poljoprivredu i Ruralni Razvoj, Sektor Šumarstva
Pozicija: Šumarski čuvar
Koeficijenat – 6 (šest)
Vrsta radnog mesta: na neodređeno vreme, puno radno vreme (probni period 6 meseci)
Broj zaposlenih: 2 (dva)


Traženi Uslovi:

 Srednja Škola
 Razni treninzi (obuke)


Tražena dokumentacija:

 Kopija lične karte
 Ekstrakt rođenih
 Dve preporuke, ako ima
 Diploma Srednje Škole
 Razni treninzi (obuke)
 Potvrda da niste pod istragom


Konkurs je otvoren 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja, počevši od dana objavljivanja 02.03.2020. do dana 16.03.2020. koji se smatra zadnjim danom zatvaranja konkursa.
Dostavljene aplikacije nakon predviđenog roka neće se primati i manjkave aplikacije će biti odbijene. Instrukcije za aplikaciju: zahtev (Aplikacija) za zapošljavanje nalazi se na
https://kk.rks-gov.net/prizren/category/konkurset-njoftimet/aplikacione/ i nakon popunjavanja prema svakoj tački aplikacije, priložite dokumenta koja se traže prema konkursu i možete aplicirati kod nas neposredno – Naša adresa: na šalteru prijema, u objektu opštinske administracije u Opštini Prizren, ul. “Remzi Ademaj” b.b. -Prizren.
Više na: LINK