Brže vašem klijentu

Background Image

K O N K U R S: Doktor medicine – osam (8) radnih mjesta

K O N K U R S

Za prijem u radni odnos Naziv radnog mesta: Doktor medicine u Glavnom centru porodične medicine – osam (8) radnih mjesta Kategorija i stepen radnog mesta:

  • Koeficienat: 7.20, H-27
  • Radno vreme: 40 sati sedmično
  • Trajanje imenovanja: Prema Zakonu o radu br.03/L-21
  • Broj reference: 12/1

Više na: LINK

Način prijave:

Prijava se mora izvršiti samo elektronskim putem. Datum objavljivanja Konkursa 11.06.2020 do, 25.06.2020. Aplikaciju možete popuniti na ovaj link; qkmf-prizren.org Dokumentacija koja ne zadovoljava zahtjeve i specifičnosti Konkursa, kao i nepotpuna dokumentacija i ona koja kasni, neće se razmatrati. Za pitanja i pojašnjenja možete se obratiti Službi za kadrove GCPM na telefonskom broju 029 230233.