Brže vašem klijentu

Background Image

Iznajmljivanje prostora u Parku za inovacije i obuku u Prizrenu

Počela je druga faza prijava za korištenje iznajmljenog prostora u Parku za inovacije i obuku.

Ovaj park otvoren je za privatni sektor, institucije i organizacije koje se bave agrobiznisom i preradom hrane, informacionom tehnologijom, polje obrazovanja i osposobljavanja, polje istraživanja i razvoja, kao i kulturnom i kreativnom industrijom.

Da biste koristili prostore u ovom području, prijavite se online:
http://itp-prizren.com/second-call-for-applications-to-rent-space-at-the-innovation-and-training-park-itp-prizren-2/.