Brže vašem klijentu

Background Image

Analize tumor markera sada u Glavnom centru familijarne medicine u Prizrenu

Od sada i Opština Prizren pruža usluge analize tumor markera, koja omogućava rano otkrivanje svih vrsta kancera.

Ove usluge će pružati Glavni familijarni centar u Prizrenu. Građani će moći da izvrše analize uz minimalnu participaciju ili besplatno za bolesnike sa hroničnim bolestima, bez ranije zakazanog termina.